Spoločnosť E.T.K.M., s.r.o.

tomenu
Spoločnosť E.T.K.M., s.r.o. bola založená v roku 1992 ako inžiniersko- dodávateľská spoločnosť so zameraním na komplexné dodávky technológií riadených cez dátové siete, informačných technológií a ich aplikácií, klimatizácie, vzduchotechniky a vykurovania,aplikácií technológií a technologických procesov obnoviteľných zdrojov a na výskum, vývoj a dodávku zariadení pre zmenené klimatické podmienky a čisté prostredie.  Predmetom činnosti spoločnosti E.T.K.M., s.r.o. je predovšetkým optimálne využitie klimatizačných systémov a zabezpečenie technologickej spoľahlivosti výroby. Systém kvality sa vzťahuje na vývoj, výrobu a dodávku klimatizačných zariadení a je certifikovaný nemeckou certifikačnou spoločnosťou DQS. Spoločnosť poskytuje svojim domácim a zahraničným odberateľom v rámci komplexnej dodávky na kľúč vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie, dodávku a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, zaregulovanie, premeranie a uvedenie vzduchotechnického zariadenia do prevádzky, vypracovanie realizačného projektu a technickej dokumentácie, pravidelnú údržbu, záručný a pozáručný servis, koordináciu profesií počas technickej prípravy dodávky a  realizácie diela a 5 ročnú záručnú dobu na klimatizáciu.
      
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava        
Telefón +421 (0)2 55 647 832        
e-mail: etkm@etkm.sk