E.T.K.M. spol. s.r.o.

Námestie Martina Benku 10

81107 Bratislava

Telefón ++421 (0)2 / 55 647 832
Fax: ++421 (0)2 / 55 647 831
e-mail: etkm@etkm.sk
IČO: 313 18 789, IČ DPH: SK2020298918