Politika kvality

  1. Majiteľ, vedenie spoločnosti a jej pracovníci sa stotožňujú so základným princípom činnosti spoločnosti, ktorým je kvalita práce a spokojnosť zákazníka v súlade so zásadami normy STN EN ISO 9001:2015, a preto prijímajú záväzok riadiť sa princípmi systému manažérstva kvality a tento systém zlepšovať. Zodpovednosť za jeho uplatňovanie má vedenie spoločnosti.
  2. Spoločnosť systematicky rozširuje portfólio ponúkaných výrobkov so špičkovými parametrami, vyššou sofistikovanosťou a pridanou hodnotou. Atypické zákazkové riešenie technologickej klimatizácie a VZT spôsobom dodávky na kľúč, obohacuje o inovatívne a koncepčné riešenia vrátane využitia IT technológií. Systémový prístup spoločnosti vo vzťahu k zákazníkovi predstavuje komplexnú realizáciu služieb a dodávok technológií a technologických zariadení. V náročnom podnikateľskom prostredí si spoločnosť svoju konkurencieschopnosť zabezpečuje vlastným výskumom a vývojom, so zameraním sa na modernizáciu prostredníctvom energeticky úsporných dodávok a riešení s využitím alternatívnych zdrojov.