Administratívne budovy

IN VEST, s.r.o., Bratislava

  • Letecký úrad – Airport Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, Nitra 

  • Klimatizácia administratívnej budovy PÚ DSTG Nitra, prevádzkový úsek Plavecký Peter

Slovenský zväz spotrebných družstiev , Bratislava

  •   Vzduchotechnika a klimatizácia administratívnej budovy

STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava

  • Klimatizácia dekanátu  

Všeobecná úverová banka, Bratislava-Ružinov

  • Klimatizácia expozitúry VÚB – Slovnaft

Slovnaft,a.s., Bratíslava

  • Vzduchotechnika a klimatizácia administratívnych budov AB I, AB II, AB III, AB V
  • Budova colnice

 Carnitech, Nitra

  • Klimatizácia kancelárskych priestorov, Nitra

INTECH, s.r.o., Bratislava

  • Rekonštrukcia 2.nadzemného podlažia Reprografie
  • Klimatizácia priestorov generálneho riaditeľa