Klimatizácia IT centier a serverových ústrední

Slovenský olympijský výbor, Bratislava

  • Klimatizovanie serverovne

KABI Real, s.r.o., Bratislava

  • Klimatizácia serverovne

GBS Slovakia, Bratislava

  • Klimatizovanie serverovne

Slovnaft, a.s., Bratislava

  • Klimatizácia serverovej ústredne

Transpetrol, a.s., Bratislava

  • Klimatizácia výpočtového strediska

Slovenský plynárenský priemysel, Nitra

  • Klimatizácia serverovej ústredne PÚ DSTG Nitra

STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava 

  • Klimatizácia terminálovne s PC pracoviskami
  • Klimatizácia centrálnej počítačovej učebne