Technologická klimatizácia

EUROSTAV – DS, Dunajská streda

 • Vzduchotechnika budovy 6401

Slovenské elektrárne, a.s. – Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice

 • Klimatizácia velína AKOBOJE

ZIPP a.s., Bratislava

 • Klimatizácia Trafostanica a satelit

Honeywell, s.r.o., Bratislava

 • Klimatizácia centrálneho velína

INVEST INN s.r.o., Šaľa

 • Vzduchotechnika a klimatizácia objektu 5412, SO 5412

Explant, Kft., Bratislava

 • Vzduchotechnická a klimatizačná technika na prevádzkach APTP

ENVIRON Servis, Vranov nad Topľou

 • Rekonštrukcia čistiacej stanice  železničných cisterien

H a H Architekt, s.r.o., Bratislava

 • Technológia vzduchotechniky a klimatizačných zariadení

Slovnaft,a.s., Bratislava

Realizačné projekty skutkového vyhotovenia a dodávky vzduchotechniky a klimatizácie projektu EFPA- Spracovanie ťažkých ropných frakcií nasledujúcich stavieb:

 • Klimatizácia centrálneho velína – ocenenie SKSI r. 1999
 • Klimatizácia hlavnej transformovne HT IV, trafostaníc TS 57, TS 66, TS 56
 • Klimatizácia velína poľné horáky, laboratórií ORK – stavby EFPA
 • Klimatizácia hlavnej transformovne HT I /1.a 2. časť/, velínov AVD VI a V, HRO II
 • Klimatizácia velínov dozorne A a B, velína ohlasovne požiarov PBÚ
 • Klimatizácia výrobných liniek – automatickej plniacej linky olejov a výrobnej linky obalov s filtráciou od benzénových výparov
 • Klimatizacia rozvodní R1, R2, TS 54E a NN 56
 • Výmena – rozšírenie klimatizácie vo velíne VGO HCK

Transpetrol, a.s. , Bratislava

 • Klimatizácia výpočtového strediska


STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Klimatizácia počítačového centra modelovania fyzikálnych a chemických reakcií

ON Semiconductors

 • Vzduchotechnika a klimatizácia pre výskumné a vývojové laboratórium