Zariadenia ETKM

Pri realizácií atypických zákazkových riešení, opráv a údržby vzduchotechnických a klimatizačných systémov sa používajú zariadenia firmy E.T.K.M., certifikované ako priemyselný výrobok s neobmedzenou platnosťou certifikátu. Zostavné klimatizačné jednotky ETKM sú vhodné pre širšie spektrum aplikácií v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie. Vyrábajú sa s nasledovnými možnosťami prietoku vzduchu:

Typ Objemový prietok vzduchu Typ  Objemový prietok vzduchu
ETKM  2 2000 ETKM 12,5 12 500
ETKM 3,15 3150 ETKM 20 20 000
ETKM 5 5000 ETKM 31,5 31 500
ETKM 6,3 6300 ETKM 40 40 000
ETKM 8 8000 ETKM 50 50 000
ETKM 10 10 000 ETKM 60 60 000

Zariadenia ETKM je možné vyrobiť s úpravou do vonkajšieho prostredia, s modifikáciou pre Eex prostredie (výbušné), so seizmickou odolnosťou, sorbčnou filtráciou na záchyt plynných emisií a v hygienickom prevedení.
Pre zabezpečenie vysokej triedy čistoty prostredia sa používajú certifikované kapsové a sorbčné filtre, filtre pre hrubý prach G1 až G4, filtre pre jemný prach F1 až F9, filtre pre mikročastice H10 až H 14 /HEPA/ a U15 až U17 /ULPA/