Klimatizácia nemocníc, laboratórií a reštaurácií

DKT SYSTEM, s.r.o., Bratislava

 • Dodávka a montáž laminárneho stropu vrátane dochladzovacej VZT jednotky, podhľadov a osvetlenia pre operačnú sálu č. 9, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici.

Apolloprojekt, Bratislava

 • Rekonštrukcia centrálnych laboratórií  , etapa č. 1, 2 a 3

Műhlbauer Technologies, s.r.o., Nitra

 • Vzduchotechnika kuchyne

Nemocnica Ministerstva obrany SR, Bratislava

 • Výmena filtrov pre vzduchotechnické zariadenia

Sanatórium KOCH, Bratislava

 • Klimatizovanie operačnej sály

ON Semiconductors,

 • Vzduchotechnika a klimatizácia pre výskumné a vývojové laboratórium

Slovnaft, a.s., Bratislava

 • Laboratóriá Odboru riadenia kvality a Odboru životného prostredia – čisté priestory

ZSNP, Žiar nad Hronom

 • Vzduchotechnika a klimatizácia laboratorií merania kvality

Stredné odborné učilište chemické, Bratislava 

 • Vzduchotechnika kuchyne a klimatizácia jedálne

Slovgast družstvo, Bratislava

 • Vzduchotechnika kuchyne a príslušných priestorov

Krušovická reštaurácia, Bratislava

 • Vzduchotechnika a klimatizácia priestorov vrátane kuchyne

Slovnaft, a.s., Bratislava

 • Nemocnica – zdravotné centrum – vzduchotechnika pre rehabilitačné centrum